načítavanie architekti
Späť na prehľad

Drevostavba domu seniorov

Riešené územie patrí k stabilizovanej obytnej zóne Mudroňova ulica. Priestor do ktorého je projektovaná stavba objektu, je v súčasnosti nevyužívaný , tvoria ho nezastavané plochy. Pozemok má mierne zvlnený terén, od ulice zvýšený o 1 podlažie.

 

Urbanistické riešenie

Návrh rešpektuje a rovnako tak využíva všetky danosti miesta, v ktorom sa nachádza. Riešený objekt dopĺňa okolitú zástavbu.  Objekt je čiastočne zapustený do terénu, z ktorého vystupujú 3 objekty. Všetky tri objekty sa priestorovým riešením otvárajú na juh a západ, do exteriéru , čo umožňuje obyvateľom bezprostredný fyzický a vizuálny kontakt so zeleňou.

Architektonické a výtvarné riešenie

Hmota celého objektu svojimi proporčnými rozmermi rešpektuje priestor v ktorom sa nachádza a zároveň vzhľadom exponovať hlavnej (južnej) fasády sa snaží rovnomerne pôsobiť na okolie. Stavebná parcela je svahovitá a celkové prevýšenie smerom od ulice je 4,5m. 1.NP je čiastočne zápustné do terénu. Strecha nad 1.NP vytvára novu pobytovo aktívnu plochu na úrovni hornej hrany prevýšenia. 2. a 3. nadzemné podlažie tvoria ubytovacie pavilóny pre seniorov s voľným prístupom na túto novú pobytovo aktívnu úroveň.

Dispozičné a prevádzkové riešenie

Nosnou myšlienkou návrhu je ponúknuť spoločný priestor pre aktívnych seniorov, miesto kde môžu napĺňať svoje individuálne záujmy, rovnako ako budovať spoločnú komunitu. Každý objekt má dve až tri nadzemné podlažia. Spoločenskú časť tvorí 1.NP, ktoré je priestorom pre stretávanie sa celej komunity a ich rodín pri spoločných obedoch a kultúrnych podujatiach. Pre potreby obyvateľov je tu k dispozícii jedáleň a veľké spoločné obývačky s knižnicou. Sú tu umiestnené aj všetky potrebné priestory pre personál. Centrom dispozície sú 2 otvorené presvetľovacie átria, okolo ktorých sa viaže lokalitný program domova.

Zobraziť viac menej

detail photo

poloha

Bratislava

účel stavby

Dom seniorov

Typ stavby

Novostavba

zastavaná plocha

1350 m²

Rok

2019