načítavanie architekti
Späť na prehľad

Budova pri Mariánskom námestí

Riešené územie sa nachádza na pohľadovej ose priehľadu z Marianskeho námestia. Navrhovaná zástavba je súčasťou radovej zástavby prieluky, ulice Pivovarská z východnej strany a Horného valu zo západu. Nosnou myšlienkou je prepojiť tieto úrovne, ktoré predstavujú výškový rozdiel cca 7,6m.

Prepojenie je pomocou vonkajšieho schodíska „Honkongská ulička“ a výťahu. Kontextuálne stavba na oboch uliciach dotvára radovú zástavbu. Na celkovej dĺžke pozemku 60m sme v strede vytvorili centrálne presvetľovacie átrium. Takto sme vytvorili malý vnútroblok, fungujúci pre rezidentov a návštevníkov objektu, s presvetlením a vtiahnutím do objektu chýbajúcu zeleň.

Architektonické a výtvarné riešenie

Centrom dispozície je otvorené presvetľovacie átrium, okolo ktorého sa viaže program budovy. Nosnou myšlienkou návrhu je ponúknuť spoločný priestor pre rezidentov a návštevníkov objektu, miesto stretávania, rovnako ako budovania spoločnej komunity, či už v átriu, na strešnej terase alebo na pobytovej pavlači. Hlavna exponovaná fasáda na ulici Horný val je riešená v jednoduchej, čistej forme s jednoduchými líniami. Z ulice pivovarskej je navrhovaný vjazd do podzmenej garáže a nenápadne exteriérove schodisko „honkongská ulička“, ktorá prepája spomínane výškove úrovne. Objekt je navrhovaný s plochou strechou, najmä v kontexte výškovo narastajucej okolitej zástavby, pre postupne výškove napojenie sa na stavbu divadla. V návrhu sa uvažuje s dvoma podzemnými podlažiami slúžiace ako hromadna garáž a technické zázemie budovy. Strecha objektu je navrhovaná so zelenou extenzívnou zeleňou s voľným prístupom na túto novú pobytovo aktívnu úroveň. Na 1.NP podlaží (úroveň Horného valu) je navrhovaná piváreň s priamim prepojením do átria, ktoré je možno vnímať aj z prieľadu ulice. Ďalej sa tu nachádzajú prenajímatelné priestory. Na 2-3 NP sú navrhované byty a apartány. Tie sú prístupné z pobytovej pavlače. Každý byt ma prístup na súkromnú terasu alebo balkón výhľadovo orientovaným na pohorie Fatry. Drevené lamely zamedzujú priamemu vizualnemu kontaktu z átria.

Zobraziť viac menej

detail photo

poloha

Žilina centrum

účel stavby

Bývanie, Administratíva, Retail

Typ stavby

Novostavba

klient

Developer

Rok

2021