načítavanie architekti
Späť na prehľad

MŠK Športový areál

Pri návrhu areálu MŠK sme sa snažili prepojiť viacero funkcií a vytvoriť mali mikrosvet, ktorý
prepája jednotlivé funkcie. Centrom návrhu sa stalo žive námestie, ktoré predstavuje rôzne
atmosféry podľa potreby.

Od malých koncertov cez turnajové zápasy, zimného klziska až po trhy .
Návrh môžeme rozdeliť v úrovni 1.NP na 3 bloky. Blok pri štadióne mšk – shopping, retail, reštaurácia.
Blok pri športovej ulici – wellness, posilovňa, bazén. A Blok 3 pri ulici ľavobrežnej kongres s
ubytovaním. Na hornej úrovni 2.NP sme vytvorili rozsiahlu pobytovo-aktívnu úroveň. Tu sa
nachádzajú športové ihriská – volejbal, basketbal, tenis a ostatné… Tieto plochy sú doplnené
športoviskami – menšími zónami, ktoré su „roztrúsené po celej ploche“ – workout, bežecký okruh,
horolezecká stena a oddychovými zónami s občerstvením… Úrovne sú navzájom poprepájaná
pobytovými schodiskami a výťahom. Celý koncept je v znamení výhľadovej prepojenosti, a
integrácií rôznorodých funkcií do jedného fungujúceho celku. Architektonicky sa samozrejme jedná
o koncept. A teda myšlienkou návrhu centrálneho námestia do ktorého sú orientované všetky
ostatné plochy a funkcie. Urbanisticky sme sa snažili smerom ku štadiónu akcentovať nárastom
hmoty. Na protiľahlej strane rovnako hmota narastá a vrcholí hmotou haly, ktorá výškovo nadväzuje
na zástavbu v športovej ulici. Keďže sa objekt nachádza pri frekventovanej- dynamickej križovatke a
prevládajúcou funkciou je šport, preto aj objekt dizajnovo pôsobí veľmi dynamickým a organickým
dojmom.

Zobraziť viac menej

detail photo

poloha

Žilina

Typ stavby

Novostavba

Rok

2021