načítavanie architekti
Späť na prehľad

Koncepcia zástavby v Hvozdnici

Hlavným dereminanant návrhu predstavuje prevýšenie, ktoré dosahuje miestami 20 metrový rozdiel. Preto sme hlavnú dopravnú os situovali diagonálne naprieč parcelou v menšom prevýšení, čo najviac rovnobežne s vrstevniciami.

Na hlavnú komunikačnú os sú napojené vedľajšie príjazdové komunikácie, ktoré vytvárajú určité „štvrte“. Pri vstupe na parcelu je navrhovaná nízkopodlažná bytová zástavba. Zástavba rodinných domov v pootočení na svah orientácia východ – západ vačšími plochami dostatočne presvetlenie priestorov. Celkovo návrh uvažuje s 29 rodinnými a 3 bytovými domami s verejnými zelenými plochami a ihriskom.

Zobraziť viac menej

detail photo

poloha

Hvozdnica

účel stavby

Bývanie, Rekreácia

Typ stavby

Novostavba

zastavaná plocha

2021 m²

klient

Súkromný investor

Rok

2021